Zirve.NET - chat, sohbet, muhabbet odaları

Bir birinden Farklı online Chat odalarında Sohbet edebileceğiniz Kameralı Söyleşi platformu

Avrupalı Türklerin demokrasi manifestosu

Avrupalı Türklerin demokrasi manifestosu

\

Avrupalı Türklerin demokrasi manifestosu

15.06.2013 00:24
Taksim Gezi Parkı Yayalaştırma Projesine yönelik eylemler sürerken Avrupa’dan çok farklı bir ses yükseliyor. 10 Avrupa ülkesinin 40 ayrı kentinde Gezi Parkı eylemleri ile Türkiye’ye demokrasiye verilen zarara dikkat çekilecek.

Taksim-Gezi Parkı Yayalaştırma Projesine yönelik çevreci itirazlarla başlayan, ancak mevcut on yıllık istikrarı ve demokratik kazanımları hedef alan mahfillerce farklı bir mecraya aktarılıp Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni demokratik usullerin dışında cebren istifaya çağıran protestoları tasvip etmediklerini, düşünce ve fikirlerin şiddete dönüşmesine ilkesel olarak karşı durduklarını, gerçekleştirilen icraatlara yönelik itirazların Türkiye’nin kalkınmasına zarar vermeksizin ortaya konulmasına taraftar olduklarını kamuoyuna duyurmak üzere, Avrupalı Türkler 15.06.2013 Cumartesi günü Avrupa’nın aşağıda belirtilen noktalarında basın açıklaması yapacaklar.

Basın açıklaması yapılacak ülkeler ve kentler ise şöyle: Hollanda, Almanya, İspanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Macaristan, İsveç, Polonya, İsviçre,Ahlen, Amsterdam, Hollanda Bad Kreuznach, Barcelona, Berlin, Bremen, Dinslaken, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt, Gelsenkirchen, Gladbeck,Gronau, Hamburg, Hamm, Kassel, Köln, Krefeld, Londra, Lyon, Macaristan, Mainz, Mannheim, Marl, Münih, Paris, Rotterdam, Siegen, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Ulm, Varşova, Viyana, Zürih.

Yarın yapılacak açıklama metni şöyle: 

Gezi Parkı ile ilgili olarak yaşanan hadiseler  kronolojik olarak ortaya konduktan sonra şu açıklamaya yer verildi:

Avrupalı Türklerin Demokrasi Manifestosu

Değerli basın mensupları, Saygıdeğer kamuoyu;

Burada ifade edilen gerçeklerden hareketle aşağıdaki görüşlerimizi paylaşmayı bir vazifeaddediyoruz.Türkiye bir demokrasidir. Demokrasilerde toplanma ve gösteri yapma hakkı vardır. Fakatbu hukuk kaideleri içerisinde olmalıdır. Toplumsal barış ve huzuru bozan, hukuk düzenineaykırı gösteriler bu hakkın suistimali demektir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden beklentimiz; gelinen aşamada önemli kazanımlarınıelde ettiğimiz demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi ve buna paralel olarak son 10yılda tesis edilmiş olan istikrarın muhafaza edilmesidir.

Demokrasiye ve istikrara kasteden, toplumsal huzuru bozan ve taleplerini şiddetebaşvurarak dile getiren marjinal gruplara yönelik hiç bir surette müsamahagösterilmemelidir. Devlet olmanın gereği olarak kamu düzeninin tesis edilmesini sonderece önemli buluyoruz.

Bu anlamda büyüyen Türkiye’nin demokrasi ve istikrarının korunması, daha da ötededemokrasinin ileri demokrasi standartlarına erişmesi, refahın artarak devam etmesinintemel mantığı istikrarın korunmasıdır. Türkiye istikrarını korumalı, demokrasisinigüçlendirmeye devam etmelidir.

Demokrasinin temeli hükümetlerin halkın tercihiyle gelip gitmesidir. Sokakta yapılacaktaşkınlıklar ve kanuna karşı hareketlerle iktidarları değiştirme yöntemi elbette antidemokratiktir.Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Ana muhalefet partisinin sokaktanmedet ummasını Avrupalı vatandaşlar olarak bizler anlamakta güçlük çekiyoruz. AnaMuhalefet partisinin sokaktan medet umması bize Türkiye’de yaşanmış darbeler öncesinihatırlatmıştır. Ancak bu millet artık demokrasinin kesintiye uğramasına müsaadeetmeyecektir.

Düşüncelerin ifade ediliş biçimi demokrasinin işleyişinde mümkündür, oysa görüyoruz kigezi parkı süreci demokrasinin kesintiye uğramasına davetiye çıkarmıştır. Biliyoruz kigöstericilerin bir kısmı demokrasinin ve özgürlük alanının genişlemesinin yanındadır.Ancak bu talepleri rehin alarak vandalizme alet edenler karşısında toplumun büyük birtepkisi vardır. Bu yüzden gösteriler bir an önce sona erdirilmeli ve diyalog zemini inşaedilmelidir.

Biz Avrupalı vatandaşlar olarak Türkiye’de istikrarın ve demokrasinin yanındayız. AKParti iktidarının Türkiye’yi 10 yılda nerden nereye getirdiğini Türk halkı da, dünya dabilmektedir. Türkiye küresel barışın ve küresel istikrarın adıdır.Uluslararası camianın ikiyüzlülüğüne dikkat çekiyoruz. Yunanistan’da İspanyadaİngiltere’de İtalya’da olup bitenler karşısında susanların, Türkiye ile ilgili ortayakoydukları tavır samimi değildir.

Medyanın bu süreçte göstermiş olduğu tavır dikkat çekicidir. Kamuoyunu belli bir yöndemanipüle etme kastıyla hareket ettiğine inanıyoruz. Türkiye’de var olan gerçekleri farklışekilde uluslararası camia ile paylaşarak Türkiye aleyhinde kamuoyu yaratılmasını kabuletmemiz mümkün değildir.

Son on yılda Türklere karşı 300 bine yakın aşırı sağcılık merkezli suçlar işlenirken sukutedenler, Stuttgart’da gözü kör olan öğretmeni görmek için gözlük bulamayanlar, G8zirvesinde Londra sokaklarında süründürülenleri görmeyenlerin Türkiye ile ilgili yanlıtutumlarını anlıyoruz.

Türk halkı demokrasi kültürü olan bir halktır. Kendi iradesine sahip çıkacaktır. Sokağadeğil sandığa itibar edecektir. Mübalağalı bir hükümet karşıtlığı ve şiddet asla halkınonayını alamayacaktır.

Avrupa’da yaşayan Türkiyeli vatandaşlar olarak, Türkiye’de hükümeti bir kesimin şiddetebaşvurarak baskı altına alma çabasının, yine iktidarın 11 yıl içinde genişlettiği ve dünyastandartlarına ulaştırdığı demokratik standartlar içinde alacağı önlemler ve yenianayasanın yapımı sürecine bütün partilerin aktif katılımı aracılığıyla karşılanacağınıbiliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zirve.NET - chat, sohbet, muhabbet odaları © 2016