Zirve.NET - chat, sohbet, muhabbet odaları

Bir birinden Farklı online Chat odalarında Sohbet edebileceğiniz Kameralı Söyleşi platformu

ChanServ Komutları

mircindir

ChanServ Komutları

Register Komutu (Kanal Kaydetme) : Herhangi bir kanalı kullandığınız Nick’ e kaydeder ve kanal sizin olur.

Kullanımı : /cs register #KANAL ŞİFRE TANIM #KANAL kısmına kaydedilecek kanal ismi, ŞİFRE kısmına kanal için geçerli olacak şifre, TANIM kısmına da Kanal INFO’ sunda gözükecek olan küçük bir kanal tarifi girilir.

ÖRNEK : /cs register #Zirve şifrem www.Zirve.net

Identify Komutu (Kanal’ a Kendinizi Tanıtma) : Bu komutu kullanarak, bir kanalda Founder değilseniz veya bu yetkiye sahip değilseniz, o kanala kendinizi Identify ederek Founder(Kanal Kurucusu) yetkisi kazanabilirsiniz.

Kullanımı : /cs Identify #KANAL ŞİFRE

#KANAL kısmına Identify edilecek kanalı, ŞİFRE kısmına ise bu kanalı kaydederken girilen şifre girilir.

ÖRNEK : /cs identify #Zirve şifrem

DROP Komutu (Kanal Kaydını Silme) : Üzerinize kayıtlı olan veya Founder (Kanal Kurucusu) yetkisine sahip olduğunuz bir kanalın Services’ teki kaydını siler. Kanal, kanalı kaydetmediğiniz ilk hâline döner… Artık kanalı başka bir kullanıcı kaydedebilir…

Kullanımı : /cs Drop #KANAL

#KANAL kısmına kaydı silinecek olan kanal girilir.

ÖRNEK : /cs drop #Zirve

OP Komutu : Bu komut, yetkiniz olan bir kanalda ChanServ vasıtasıyla birine Op verilmesini sağlar.

Kullanımı : /cs OP #KANAL NICK

#KANAL kısmına kişinin Op olacağı kanal, NICK kısmına da Op olacak kişi girilir.

Örnek : /cs op #Zirve Zirve

DEOP Komutu : Bu komut, yetkiniz olan bir kanalda ChanServ vasıtasıyla birinin Op’ unu almasını sağlar.

Kullanımı : /cs DEOP #KANAL NICK

#KANAL kısmına kişinin Op’ unun alınacağı kanal, NICK kısmına da Op’ u alınacak kişi girilir.

Örnek : /cs deop #Zirve Zirve

Invite Komutu : Bu komut, ChanServ vasıtasıyla bir kanala bir kullanıcıyı davet etmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Invite #KANAL NICK

#KANAL kısmına davet edilecek kanal, NICK kısmına da davet edilecek kişi girilir.

ÖRNEK : /cs invite #Zirve Zirve

ACCESS İşlemleri (Kanal Yetkileri) :

access Add : Bu komut kanalınızda birine yetki vermenizi sağlar.

Kullanımı : /msg ChanServ Access #KANAL Add NICK SEVİYE

#KANAL kısmına hangi kanalda yetki verilecekse o kanal, NICK kısmına yetki verilecek kişi ve SEVİYE kısmına 1-9999 arası kişinin alacağı yetki seviyesi girilir.

DEFAULT SEVİYELER :

30: Kanala girdiğinde otomatik olarak +v olur.

50: Kanala girdiğinde otomatik olarak Op olur.

100 : Kanalın A-KICK listesine kullanıcı ekleyip, silebilir ve başkalarına Access (Yetki) verip, silebilir.

50 : Kanalla ilgili bazı ayarları kurcalayabilir.

100 : Bazı özel komutları kullanabilir.

999 : Kanalda Founder (Kanal Kurucusu)’ dan sonra en yüksek seviyeye sahiptir.

ÖRNEK : /cs access #Zirve add Zirve 999

Access Del : Bu komut kanalınızda yetkisi olan bir kullanıcının yetkisini silmenizi sağlar.

Kullanımı : /msg ChanServ Access #KANAL Del NICK

#KANAL kısmına hangi kanalda yetki silinecekse o kanal, NICK kısmına yetkisi silinecek kişi girilir.

ÖRNEK : /cs access #Zirve del Zirve

Access List : Bu komut kanalınızda yetkisi olan bütün kullanıcıları listeler.

Kullanımı : /cs Access #KANAL List

#KANAL kısmına hangi kanalda yetkisi olan kullanıcılar listelenecekse, o kanal girilir.

ÖRNEK : /cs access #Zirve list

Auto-Kick İşlemleri (ChanServ Otomatik Kick) :

Akick Add : Bu komutu kullanarak, A-Kick listesine eklediğiniz bir kişinin, kanala girdiği anda, ChanServ tarafından Banlanmasını ve Kicklenmesini sağlayabilirsiniz. Yani kişinin kanala girmesi, ChanServ vasıtasıyla engellenir.

Kullanımı : /cs Akick #KANAL Add NICK! *@* SEBEP

#KANAL kısmına, kişinin hangi kanala girmemesi isteniyorsa o kanal, NICK kısmına kanala girmemesi istenilen kişi, SEBEP kısmına da ChanServ kullanıcıyı kanaldan Kicklerken Kick-Sebebi kısmında yazacak olan mesaj girilir.

ÖRNEK : /cs akick #Zirve add Zirve! *@* Bu Kanala Girmen Yasak!..

Akick Del : Bu komutu kullanarak, A-Kick listesine eklediğiniz bir kişiyi, A-Kick’ den kaldırabilirsiniz.

Kullanımı : /cs Akick #KANAL Del NICK

#KANAL kısmına, kişinin A-Kick listesine eklendiği kanal, NICK kısmına A-Kick listesinden sileceğiniz kişi girilir.

ÖRNEK : /cs akick #Zirve del Zirve

Akick List : Bu komutu kullanarak, A-Kick listesinde kaç kişinin ve kimlerin olduğunu öğrenebilirsiniz.

Kullanımı : /cs Akick #KANAL List

#KANAL kısmına A-Kick listesi öğrenmek istenen kanal girilir.

ÖRNEK : /cs akick #Zirve list

Clear Bans : Bu komut kanalınızda, bir anda bütün Ban’ ların kalkmasını sağlar.

Kullanımı : /cs Clear #KANAL Bans

#KANAL kısmına Ban’ ların kaldırılacağı kanal girilir.

ÖRNEK : /cs clear #Zirve Ban
Levels İşlemleri (Yetki Seçenekleri) :

Level’ lar

0 : Kanalda hiç bir yetkisi olmayan herkes 0 Level’ dadırlar.

30 : Normal olarak Auto-Voice yetkisine sahip olan kişilerdir.

50: Normal olarak Auto-Op yetkisine sahip olan kişilerdir.

100: Normal olarak Auto-Op ile birlikte Auto-protect yetkisine sahip olan kişilerdir.

1000 : Kanalın sahibi 1000 Level’ dadır.

Acc-Change : Normalde bu Level 100 tedir. Bu komut, belirli level altındakilerin Access değiştirememesini sağlar.

Kullanımı : /cs Levels #KANAL Set Acc-Change SEVİYE

ÖRNEK : /cs levels #Zirve set acc-change 500

A-Kick : Normalde bu Level 100’dadır. Bu komut, belirli level altındakilerin Auto-Kick’ e erişememesini sağlar.

Kullanımı : /cs Levels #KANAL Set Akick SEVİYE

ÖRNEK : /cs levels #Zirve set akick 900

Set : Normalde bu Level 100 dedir. Bu komut, belirli level altındakilerin kanal ayarlarını kurcalamamasını sağlar.

Kullanımı : /cs Levels #KANAL Set Set SEVİYE

ÖRNEK : /cs levels #Zirve set set 800

Levels – List : Bütün komutların Level’ larını listeler.

Kullanımı : /cs Levels #KANAL List

ÖRNEK : /cs levels #Zirve list

Set Komutu (Kanal Ayarları) :

Set Founder : Kanalın Founder (Kurucusunu)’ ını değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Founder YENİ_KURUCU

ÖRNEK : /cs set #Zirve founder Spammer

Set Password : Kanalın şifresini değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL password YENİ_ŞİFRE

ÖRNEK : /cs set #Zirve password yenikanalşifresi

Set Desc : Kanalın Info’ sundaki tanımını değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Desc YENİ_TANIM

ÖRNEK : /cs set #Zirve desc ZirveNet

Set Topic : Kanalın Topic’ ini değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Topic YENİ_TOPIC

ÖRNEK : /cs topic #Zirve WwW.Zirve.Net

Set URL : Kanalın URL’ sini değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL URL YENİ_URL

ÖRNEK : /cs set #Zirve url http://www.Zirve.net

Set E-Mail : Kanalın E-Mail’ ini değiştirmenizi sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Email YENİ_EMAIL

ÖRNEK : /cs set #Zirve email admin@Zirve.net

Set KeepTopic on/off : ChanServ’ ün Topic’ i hatırlamasını ve korumasını sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL KeepTopic On

Kullanımı : /cs Set #KANAL KeepTopic Off

ÖRNEK : /cs set #Zirve keeptopic on

Set TopicLock on/off : ChanServ’ ün Topic’ i kilitlemesini ve kimseni Topic’ i değiştirememesini sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL TopicLock On

Kullanmı : /cs Set #KANAL TopicLock Off

ÖRNEK : /cs set #Zirve topiclock on

Set SecureOps on/off : ChanServ’ ün kanalda yetkisi olmayanlara verilen Op’ ların geri almasını sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL SecureOps On

Kullanmı : /cs Set #KANAL SecureOps Off

ÖRNEK : /cs set #Zirve secureops on

Set Restricted on/off : Kanalı özelleştirir ve kanala Access’ ı (Yetkisi) olmayanların girmesiniengeller.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Restricted On

Kullanmı : /cs Set #KANAL Restricted Off

ÖRNEK : /cs set #cikop restricted on

Set Secure on/off : Kanala ek bir güvenlik sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Secure On

Kullanmı : /cs Set #KANAL Secure Off

ÖRNEK : /cs set #Zirve secure on

Set Private on/off : Kanalın özel ve gizli olmasını sağlar.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Private On

Kullanmı : /cs Set #KANAL Private Off

ÖRNEK : /cs set #cikop private on

Set ENTRYMSG : Kanala ChanServ Giriş Mesajı koyar. Kanala giren herkese bu mesaj ChanServ tarafından NOTICE şeklinde ulaştırılır.

Kullanımı : /cs Set #KANAL Entrymsg MESAJ

ÖRNEK : /cs set #Zirve Entrymsg #Radyo Dinlemek için TIKLAYINIZ http://radyo.Zirve.net Soru-cevap yarışması için #Oyun

Set MLOCK : Kanala MOD Kilidi yapar ve bu modlar değiştirildiği anda ChanServ tarafından korunurlar ve eski hâllerine çevrilirler.

Kullanımı : /cs Set #KANAL MLock MODLAR

ÖRNEK : /cs set #zirveop mlock +ntsQ-k

3 Comments

Add a Comment
  1. bezen topici değiştirdiğim halde değişmior eski topic tekrar oluşuyordu meğer topic kilidi varmiş. bilmiyordum ben bu komutu. yeni öğreniyorum. kilidi açmadan topic değişmiormuş meğerse.

  2. eskiden ne ezber yapardık bunlarla be 😀

  3. Ezberleyip ezberleyip her defasında unuttuğum komutlar 😛 Hatırlatmanız icin teşekkürler 😀

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zirve.NET - chat, sohbet, muhabbet odaları © 2016